16. Nejbližší dvojice

Vstupem programu je pole čísel. Na vstupu jsou vždy aspoň dvě čísla, možná víc. Žádná dvě čísla na vstupu se nerovnají.

Výstupem programu je pole. Toto pole obsahuje dvě čísla ze vstupu, která mají nejmenší vzdálenost (čili rozdíl v absolutní hodnotě). Pokud je možných řešení víc, můžete vrátit kterékoliv z nich.

Rada: rozdíl v absolutní hodnotě lze spočítat jako Math.abs(a - b).