18. Špičky v grafu

Vstupem programu je pole čísel.

Výstupem programu je pole celých čísel. Každé číslo na výstupu označuje index jednoho lokálního maxima ve vstupním poli. Indexy jsou číslované od 0 do arg.length - 1. Lokální maxima jsou na výstupu vyjmenovaná všechna, a to v pořadí od začátku do konce.

Lokální maximum nastává na pozici v poli, pokud ji nepředchází ani nenásleduje hodnota, která by byla jí větší nebo rovná. Pokud jsou dvě stejné hodnoty přímo za sebou, ani jedna z nich není lokální maximum. Pole obsahující jediné číslo má vždy lokální maximum.

Rada: více logických výrazů uvnitř podmínky if je možné uzávorkovat a spojit pomocí logických operátorů.