19. Melodie zapsaná jako stoupání a klesání

Vstupem programu je řetězec obsahující výhradně písmena A až G (velká, bez diakritiky a bez čehokoliv dalšího).

Výstupem programu je řetězec obsahující výhradně znaky +, -, = (plus, mínus, rovná se), a to v počtu o jedna menším než počet písmen na vstupu. Na výstupu n-tý znak je =, pokud n-té písmeno vstupu je stejné jako písmeno po něm následující. Obdobně je na výstupu +, pokud písmeno je v abecedě dříve než písmeno po něm následujícím, a na výstupu je -, pokud n-té písmeno vstupu je v abecedě později než písmeno po něm následující.

Rada: převést písmeno na číslo lze například funkcí String.charCodeAt(index).