20. Kdy cvaknout jízdenku

Ze zkušenosti jsme získali přesný odhad, kdy nás během dlouhé cesty budou kontrolovat revizoři. Naším cílem zde bude drobným podvodem ušetřit na jízdném a během cesty cvaknout co nejméně jízdenek.

Vstupem programu jsou dva parametry kontroly, platnost. Parametr kontroly je pole čísel, a každé z nich vyjadřuje čas v hodinách od začátku jízdy, kdy nám revizor přijde zkontrolovat jízdenku. Parametr platnost vyjadřuje dobu platnosti jízdenky, kterou si můžeme koupit. Čísla jsou zapsaná jako desetinná, čili 1.5 znamená "jedna hodina a třicet minut".

Výstupem programu je pole čísel, která určují okamžiky, kdy si cvakneme jízdenku EDIT: jedno číslo, a to nejmenší nutný počet jízdenek, které potřebujeme cvaknout. Při každé kontrole musíme mít jízdenku platnou. Platnost jízdenky je z obou stran uzavřený interval, takže pokud ji cvakneme v čase x, tak revizorovi v čase x i x + platnost se všechno zdá v pořádku.