22. Identický model

Vstupem programu je dvojice 3d modelů ve formátu .obj, každý z nich jako jeden řetězec. Každý řádek může být jedním ze dvou příkazů:

Výstupem programu je jedna pravdivostní hodnota vyjadřující, zda oba vstupní modely jsou stejné. Nezáleží na pořadí bodů v souboru, na pořadí trojúhelníků ani na pořadí bodů v každém trojúhelníku. Důležité je jen to, aby v jednom i druhém souboru byly spojené stejné trojice bodů v prostoru.

Když jeden z řetězců na vstupu uložíte jako soubor s koncovkou .obj, můžete ho zobrazit v jednom z mnoha online prohlížečů.

Testovací sada:
Program:
Výstup