24. Plánování

Několik kamarádů má požehnaně nabitý pracovní den a chtějí najít ten výjimečný čas, kdy všichni budou mít volno.

Vstupem programu je slovník, jehož indexy jsou křestní jména a každá položka je pole intervalů označujících, kdy má dotyčný volno. Každý interval je zapsaný jako pole obsahující počáteční a koncový čas, v tomto pořadí. Každý čas je zapsaný jako desetinné číslo, čili například 17.5 odpovídá času půl šesté večer. Intervaly jsou řazené chronologicky a je zaručené, že se nepřekrývají (to ani v krajních bodech). Každý člověk má volno aspoň někdy.

Výstupem programu je pole intervalů, kdy mají volno všichni zúčastnění. Formát je jinak stejný jako na vstupu: intervaly musejí být vypsané chronologicky a nesmějí se překrývat (to ani v krajních bodech). Každý interval má nenulovou délku, jinak ho nevypisujeme. Pokud žádný společný čas nejde najít, výsledkem je prázdné pole.