01. Text a číslo

Vstupem programu je buďto řetězec, nebo číslo.

Program převádí čísla na text a obráceně. Výstupem programu je tedy číslo, pokud vstupem byl řetězec, a řetězec, pokud stupem bylo číslo. Číselný význam dat se pochopitelně nesmí změnit.

Rada 1: typ hodnoty můžete zjistit zabudovanou funkcí type(). Rada 2: novou hodnotu určitého typu můžete vytvořit například pomocí konstruktorů int() nebo str().