03. Vzdálenost dvou bodů v prostoru

Vstupem programu jsou dva body ve třírozměrném prostoru. Každý z obou bodů je zadaný svými souřadnicemi x, y, z zapsanými jako pole.

Výstupem programu je vzdálenost zadaných dvou bodů.

Rada: mocninu ab spočítáte jako a**b, odmocninu √x jako x**0.5