04. Maximum v poli polí čísel

Vstupem programu je seznam obsahující několik seznamů čísel. Každý prvek vstupu je tedy seznam, a každý tenhle seznam obsahuje jedině čísla. Navíc, všechna čísla jsou nezáporná.

Výstupem programu je největší číslo ze všech čísel na vstupu.

Rada: ukázkový kód už docela šikovným způsobem používá cyklus a funkci max.