05. Pořadí seznamu

Vstupem programu jsou dva seznamy. První seznam obsahuje slova, druhý čísla. Navíc, všechna čísla jsou nezáporná, žádné se neopakuje dvakrát a každé z nich je menší než počet slov v prvním seznamu.

Výstupem programu je seznam slov odpovídajících číslům ve druhém seznamu. Každému číslu po pořadě odpovídá jedno slovo ve výstupu. Hodnota každého čísla určuje, kolikáté slovo ze vstupního seznamu se má objevit na příslušné pozici na výstupu.

Jinými slovy, čísla v seznamu určují pořadí, jak máme zamíchat vstupní slova. Pokud k-té číslo v seznamu je n, pak na k-té pozici na výstupu se má objevit n-té vstupní slovo.

Rada 1: je výhodné použít indexování, abyste získali prvek ze seznamu na určené pozici.
Rada 2: prvek na konec seznamu přidáte funkcí seznam.append(hodnota), jako v ukázkovém kódu.