06. Odstraňte záporná čísla ze seznamu

Vstupem programu je seznam čísel.

Výstupem programu je seznam všech nezáporných čísel ze vstupu, v původním pořadí.

Rada: mohlo by být lákavé použít funkci list.pop(i) pro mazání nevhodných prvků, ale pohodlnější tady bude použít list.append pro zkopírování těch vhodných.