07. Minimum nebo maximum

Vstupem programu jsou dva parametry: seznam čísel a řetězec. Řetězec může obsahovat jedině slovo "min" nebo slovo "max", nic jiného.

Výstupem programu je nejmenší prvek ze seznamu čísel, pokud řetězec je "min", anebo největší prvek, pokud řetězec je "max".

Rada: hodí se použít zabudované funkce min a max.