08. Kde je Waldo

Vstupem programu je seznam řetězců. Každý řetězec sestává z malých písmen bez diakritiky a není prázdný. Řetězce v seznamu se můžou libovolně opakovat.

Výstupem programu je seznam všech indexů, na kterých byl na vstupu řetězec "waldo". V případě, že "waldo" nikde na vstupu není, program tedy vrátí prázdný seznam. Indexy počítáme od nuly, pokud tedy na vstupu je N řetězců, tak na výstupu se může objevit hodnota nanejvýš N − 1.

Rada: použijte cyklus a porovnávání řetězců. Bude užitečné použít zabudovanou funkci enumerate(seznam)