09. Počet x

Vstupem programu je řetězec.

Výstupem programu je jedno číslo. Výstupní číslo musí odpovídat počtu, kolikrát se na vstupu vyskytuje písmeno "x" (malé iks).