10. Všechny nejdelší řetězce

Vstupem programu je seznam řetězců. Seznam není prázdný, vždy obsahuje aspoň jeden řetězec.

Výstupem programu je seznam řetězců ze vstupu, které mají maximální délku. Pokud je jediný řetězec na vstupu ten nejdelší, výstupem je seznam obsahující jen tento řetězec. Pokud je na vstupu více řetězců této maximální délky, tak výstupem musí být seznam, které je obsahuje všechny. Pořadí řetězců se nesmí mezi vstupem a výstupem změnit.

Ve čtvrté ukázce jsou použitá slova Jednoslabičné pohádky od Jana Wericha.