12. Prohozené dvojice v seznamu

Vstupem programu je pole celých čísel.

Výstupem programu je jedno číslo, a to počet inverzí ve vstupním seznamu. Dvě čísla v posloupnosti jsou inverze, pokud větší z nich je v posloupnosti dříve než menší z nich.

Pokud jsou čísla ve seznamu seřazená od nejmenšího po největší, žádné inverze nejsou. Pokud jsou čísla seřazená od největšího po nejmenší, pak každá dvojice je inverze.