13. Souvislé úseky celých čísel

Vstupem programu je pole celých čísel seřazených od nejmenšího po největší.

Výstupem programu je řetězec, který má popisovat obsah vstupního seznamu jako celočíselné intervaly. Každý interval, pokud obsahuje aspoň dvě čísla, je zapsaný jako jeho krajní dvě čísla spojená znakem - "minus". Každý interval, který obsahuje jen jedno číslo (čili před ním a po něm v seznamu není soused), je zapsaný jen jako toto číslo. Všechny intervaly musejí být zapsané v pořadí od nejmenšího po největší. Výstupní řetězec neobsahuje mezery.

Rada: hodí se použít funkce str.join.