15. Nejčastější písmeno

Vstupem programu je jeden řetězec libovolných znaků. Vstupní řetězec není prázdný.

Výstupem programu je řetězec obsahující právě jeden znak. Výstupní znak musí být ten, který se na vstupu vyskytuje v největším počtu. Pokud takových znaků je více, může program vrátit libovolný z nich.