16. Různá slova

Vstupem programu je jeden řetězec obsahující česká písmena a mezery. Slova ve vstupním řetězci chápeme obyčejně, tedy jen ta, která nejsou skrytá uvnitř delšího slova.

Výstupem programu je jedno číslo. Číslo udává počet různých slov na vstupu.

Velká a malá písmena považujeme za stejná. Písmena považujeme za různá, pokud se liší diakritikou. Slova jsou stejná, pokud jsou stejně dlouhá a pokud jsou složená ze stejných písmen ve stejném pořadí.

Bude se vám hodit použít datovou strukturu set.