18. Tic Tac Toe

Vstupem programu je seznam tří řetězců. Každý z těchto řetězců má přesně tři znaky, každý z nich buď "x", "o", nebo " " (mezeru).

Výstupem programu je řetězec označující, který hráč vyhrál. Pokud nevyhrál nikdo, program má vrátit " ": řetězec obsahující jednu mezeru.