21. Řešení neřešitelné rovnice

Vstupem programu je jedno libovolné reálné číslo, které nazveme y.

Výstupem programu je jedno číslo, které nazveme x. Mělo by platit f(x) = y, kde f(x) = x5 - 3x4 + 2x3 + 3x2 + 2x. Protože ta rovnice nemá řešení v uzavřeném tvaru, stačí se trefit ±1%. Formálně vzato, správně vypočtené x musí splňovat 100 · |y - f(x)|≤ y.

Jestli chcete funkci vyzkoušet (nebo nějak použít) v počítači, tady si můžete její vzorec zkopírovat: x**5 - 3*x**4 + 2*x**3 + 3*x**2 + 2*x

Pro váš přehled, v rozmezí [-1; 1] se funkce chová nějak takhle:

V rozmezí [-100; 100] už je to trochu větší nuda: