22. Sloupce v Excelu

Vstupem programu je jedno kladné číslo. Abychom obešli numerická omezení v Javascriptu, může toto číslo být zapsané i jako řetězec v desítkové soustavě.

Výstupem programu je písemné označení odpovídajícího sloupce v tabulkovém kalkulátoru. Sloupce číslujeme lidovým způsobem, od jedničky.