23. Park

Vláda karibského ostrova zase rozdává pozemky zadarmo, tentokrát pod podmínkou, že se budete starat o stromy, které tam rostou. Na některých z nich rostou kokosy a banány, jiné jen potřebují údržbu a žádný užitek z nich není.

Aby si katastrální úřad ulehčil práci, smíme si vybrat jen jeden obdélníkový pozemek zarovnaný s osami souřadnic. Pokud souřadnice některého stromu vyjdou přesně na okraji pozemku, počítá se už jako uvnitř.

Vstupem programu je seznam trojic čísel. Každá trojice vyjadřuje souřadnice X, Y a celkový měsíční zisk (nebo ztrátu) z některého stromu.

Výstupem programu je jedno číslo určující maximální zisk, který můžeme měsíčně mít z nějak zvoleného pozemku.