24. Scrabble

Hrajeme scrabble jen s písmeny "A". Libovolný řetězec délky alespoň 2 z těchto písmen se počítá jako slovo (přestože jde o citoslovce). Cílem je určit bodovou hodnotu provedeného tahu.

Abychom hru dále zjednodušili, nemáme na hrací desce žádná speciální pole a nepočítáme ani bonus za použití všech sedmi písmen naráz.

Vstupem programu jsou dva seznamy souřadnic. První seznam udává nově položená písmena, druhý všechna dříve položená písmena na desce.

Každá souřadnice sestává ze dvou celých čísel (mohou být i záporná) a označuje umístění jednoho "A" na desce. Žádné dvě souřadnice na vstupu nejsou stejné.

Výstupem programu je jedno číslo určující bodovou hodnotu tahu.