26. Go

Vstupem programu je seznam řetězců. Každý z těchto řetězců má stejnou délku jako ostatní a obsahuje jedině znaky "x", "o", nebo " " (mezeru). Každý z těchto řetězců popisuje stav jednoho řádku na desce hry go.

Výstupem programu je seznam dvou čísel. První číslo určuje, kolik kamenů hráče "x" je na celkově hrací desce obklíčených. Druhé číslo určuje totéž pro hráče "o".

Přikláníme se spíš k tomu, že kameny obklíčené jsou – jako by jeden z obkličujících kamenů právě byl položen na desku, a to u každé skupiny. Nevadí, že z hlediska pravidel by daná situace možná nemohla nastat.