27. Pole naruby

Vstupem programu je seznam s obsahující čísla a další seznamy podle této definice. Celková hloubka vnoření seznamů není omezená.

Výstupem programu je seznam r, který můžeme popsat jako převrácený naruby. Pro každý případ, kdy platí x == s[i1][i2]...[in], a kde x není seznam, musí platit x == r[in][in-1]...[i1].