[5,4] Nejčastější písmena

Program dostane dva parametry: řetězec tvořený písmeny a mezerami, a číslo n.

Výstupem programu má být řetězec tvořený n nejčastějšími písmeny ze vstupu, v pořadí od nejčastějších po nejméně častá. Mezera se na výstupu objevit nikdy nemá. Pokud některá písmena jsou stejně častá, pak se na výstupu mají objevit v pořadí podle abecedy.

Pokud zadané n je větší než celkový počet písmen, pak výstup má být tvořený všemi písmeny ze vstupu. Písmena s diakritikou považujeme za odlišná.

Může se hodit struktura collections.Counter