< Zpět na seznam úloh

4 Největší souřadnice

var datasets = [
  {argv: [1, 0, 1], out: "x"},
  {argv: [1, 0, -1], out: "x"},
  {argv: [1, -2, 1], out: "y"},
  {argv: [1, 6, -391], out: "z"},
  {argv: [0, -1, 1], out: "y"},
]
var names = ['x', 'y', 'z'];

Dostáváme třírozměrný vektor a máme určit, ve které ose má největší složku.

Program dostane parametry x, y, z. Má vrátit jedno písmeno označující, který z parametrů je v absolutní hodnotě největší. Pokud jsou některé stejně velké, má program z nich vrátit označení toho, který je nejdřív v abecedě.

def main(x, y, z):
  return "x"