Programování pro septimány

Volitelný seminář z programování na GJS vede Adam Dominec.

Úlohy na první pololetí

Úkolem na první pololetí bylo splnit aspoň 25 programovacích úloh. To znamená pokaždé na semináři splnit jednu, a k tomu pár navíc.

Odevzdaná úloha musí být spustitelný program bez chyb, který dává správný výsledek pro libovolný vstup v mezích zadání úlohy.

Struktura kódu

 1. Program vypisující Nazdar (do 21. září) ♥
 2. Délka řetězce (do 21. září) ♥
 3. Klasifikace úkolů (do 28. září) ♥
 4. Průnik intervalů (do 28. září) ♥

Matematika

 1. Plocha průniku dvou kružnic (do 5. října) ♥
 2. Kořeny kvadratické rovnice (do 5. října) ♥

Úlohy z loňska

Datové typy

 1. Program vypisující Nazdar (do 4. října) †
 2. Délka řetězce (do 11. října) †
 3. Názvy typů (do 24. ledna) †
 4. Třída počítající průměr (do 24. ledna) †
 5. Trojúhelníková nerovnost (do 24. ledna) †

Podmínky a cykly

 1. Nezáporná čísla (do 11. října) †
 2. Kratší z parametrů (do 18. října) †
 3. Celočíselný logaritmus (do 25. října) †
 4. Transponovaná čtvercová matice (do 25. října) †
 5. Výskyt čísla 5 (do 6. prosince) †
 6. Skupiny stejných hodnot (do 13. prosince) †

Rébusy

 1. Had poskládaný v mřížce (do 1. listopadu) †
 2. Mřížka s čísly (do 1. ledna) †
 3. Rovnice s číslicemi (do 10. ledna) †
 4. Tahy koněm (do 17. ledna) †
 5. Piškvorky (do 24. ledna) †
 6. Bludiště (nebodováno) †

Řetězce a regulární výrazy

 1. Vyplnění jednoho druhým (do 18. října) †
 2. Pořadí událostí (do 20. prosince) †
 3. Čísla v textu (do 23. prosince) †
 4. Symetrická slova (do 23. prosince) †
 5. Japonština (do 10. ledna) †
 6. Hlučný kávovar (do 10. ledna) †

Matematika

 1. Sčítání času na hodinách (do 1. listopadu) †
 2. Odmocnina z velkého čísla (do 29. listopadu) †
 3. Bonusová výzva (není bodováno, do 31. prosince) †
 4. Maticové násobení (do 3. ledna) †
 5. Kochova křivka (do 10. ledna) †
 6. Největší dlaždička (do 24. ledna) †

Seznamy, slovníky, množiny

 1. Odlišnosti v seznamech (do 1. listopadu) †
 2. Kružnice z dvojic (do 15. listopadu) †
 3. Okraj trojúhelníkové sítě (do 24. listopadu) †
 4. Zvířata na arše (do 24. listopadu) †
 5. Nejčastější písmena (do 6. prosince) †
 6. Slévání seznamů (do 3. ledna) †
 7. Propojené ostrovy (do 17. ledna) †
 8. Hosté na mejdanu (do 24. ledna) †

Klasifikace

Úkolem je splnit 25 úloh za pololetí. Za každých pět nesplněných úloh (zaokrouhleno nahoru) bude stržený stupeň.

V tabulce 1 znamená splněnou úlohu, zatímco 0 znamená, že odevzdané řešení nesplňuje zadání.