Programování pro septimány

Volitelný seminář z programování na GJS vede Adam Dominec.

Zadání na druhé pololetí

Piškvorky

Šachy

Aktuální skóre (po 3 hrách za obě strany):

jméno součet Adamův random Istřin Štěpánův Adélin Kaččin Vojtův Lukášův
Adamův -2 0 6 -6 6 6 -6 -2 -6
random -30 -6 0 -6 6 -6 -6 -6 -6
Istřin 29 6 6 0 6 5 1 2 3
Štěpánův -42 -6 -6 -6 0 -6 -6 -6 -6
Adélin 1 -6 6 -5 6 0 0 0 0
Kaččin 23 6 6 -1 6 0 0 6 0
Vojtův 0 2 6 -2 6 0 -6 0 -6
Lukášův 21 6 6 -3 6 0 0 6 0

Poker

Úlohy z prvního pololetí

Úkolem na první pololetí bylo splnit aspoň 25 programovacích úloh. To znamená pokaždé na semináři splnit jednu, a k tomu pár navíc.

Odevzdaná úloha musí být spustitelný program bez chyb, který dává správný výsledek pro libovolný vstup v mezích zadání úlohy.

Datové typy

 1. Program vypisující Nazdar (do 4. října) †
 2. Délka řetězce (do 11. října) †
 3. Názvy typů (do 24. ledna) †
 4. Třída počítající průměr (do 24. ledna) †
 5. Trojúhelníková nerovnost (do 24. ledna) †

Podmínky a cykly

 1. Nezáporná čísla (do 11. října) †
 2. Kratší z parametrů (do 18. října) †
 3. Celočíselný logaritmus (do 25. října) †
 4. Transponovaná čtvercová matice (do 25. října) †
 5. Výskyt čísla 5 (do 6. prosince) †
 6. Skupiny stejných hodnot (do 13. prosince) †

Rébusy

 1. Had poskládaný v mřížce (do 1. listopadu) †
 2. Mřížka s čísly (do 1. ledna) †
 3. Rovnice s číslicemi (do 10. ledna) †
 4. Tahy koněm (do 17. ledna) †
 5. Piškvorky (do 24. ledna) †
 6. Bludiště (nebodováno) †

Řetězce a regulární výrazy

 1. Vyplnění jednoho druhým (do 18. října) †
 2. Pořadí událostí (do 20. prosince) †
 3. Čísla v textu (do 23. prosince) †
 4. Symetrická slova (do 23. prosince) †
 5. Japonština (do 10. ledna) †
 6. Hlučný kávovar (do 10. ledna) †

Matematika

 1. Sčítání času na hodinách (do 1. listopadu) †
 2. Odmocnina z velkého čísla (do 29. listopadu) †
 3. Bonusová výzva (není bodováno, do 31. prosince) †
 4. Maticové násobení (do 3. ledna) †
 5. Kochova křivka (do 10. ledna) †
 6. Největší dlaždička (do 24. ledna) †

Seznamy, slovníky, množiny

 1. Odlišnosti v seznamech (do 1. listopadu) †
 2. Kružnice z dvojic (do 15. listopadu) †
 3. Okraj trojúhelníkové sítě (do 24. listopadu) †
 4. Zvířata na arše (do 24. listopadu) †
 5. Nejčastější písmena (do 6. prosince) †
 6. Slévání seznamů (do 3. ledna) †
 7. Propojené ostrovy (do 17. ledna) †
 8. Hosté na mejdanu (do 24. ledna) †

Klasifikace

Úkolem je splnit 25 úloh za pololetí. Za každých pět nesplněných úloh (zaokrouhleno nahoru) bude stržený stupeň.

V tabulce 1 znamená splněnou úlohu, zatímco 0 znamená, že odevzdané řešení nesplňuje zadání.

jméno součet [0,0] [0,1] [0,2] [0,3] [0,4] [1,0] [1,1] [1,2] [1,3] [1,4] [1,5] [2,0] [2,1] [2,2] [2,3] [2,4] [3,0] [3,1] [3,2] [3,3] [3,4] [3,5] [4,0] [4,1] [4,3] [4,4] [4,5] [5,0] [5,1] [5,2] [5,3] [5,4] [5,5] [5,6] [5,7]
AV 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
KC 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
LN 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
MV 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
MH 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
ŠK 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
VP 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Odkazy