< Zpět na seznam úloh

8 Sčítání času

var names = ['a', 'b']
var datasets = [
  {argv:[[7, 35], [0, 5]], out: [7, 40]},
  {argv:[[7, 40], [0, 45]], out: [8, 25]},
  {argv:[[7, 40], [22, 5]], out: [5, 45]},
  {argv:[[0, 350], [25, 0]], out: [6, 50]},
  {argv:[[10, 40], [13, 35]], out: [0, 15]},
]

Program dostane dvě dvojice čísel, které každá vyjadřují nějaký čas. Výstupem programu má být součet těchto časů. Dvojice čísel vyjadřuje čas tak, že první je počet hodin a druhý počet minut. Oba tyto počty jsou přirozená čísla (což může zahrnovat nulu). Výstup programu musí vypadat tak, aby šel napsat na displej: minut nesmí být víc než 59 a hodin víc než 23, potom by začal nový den. Vstupy programu těmito pravidly omezené nejsou.

def main(a, b):
  ah, am = a
  bh, bm = b
  return ah + bh, am + bm

Pro výpočet celočíselného podílu se zbytkem se mile hodí funkce divmod.