< Zpět na seznam úloh

P5 Přepište text na smajlíky

var datasets = [
  {arg: "veselej", out: ":)"},
  {arg: "smutnej veselej", out: ":( :)"},
  {arg: "veselej co se mračí smutnej", out: ">:) :("},
  {arg: "ten co dává pusu veselej s hárem", out: ":* ?:)"},
  {arg: "veselej s hárem s hárem co dává pusu", out: "?:) ?:*"},
  {arg: "veselej smutnej veselej co se mračí smutnej", out: ":) :( >:) :("},
]
var names = ['text'];

Máme za úkol přepsat dlouhý slovní popis na jednotlivé smajlíky. Pořadí smajlíků máme zachovat podle pořadí jejich popisu.

Každý smajlík na výstupu má mít přesně jednu dvojtečku : jako oči. Před dvojtečkou může být ? nebo > jako čelo, za dvojtečkou je vždy ), ( nebo * jako pusa. Smajílky mají být od sebe oddělené mezerou.

Na vstupu dostáváme dlouhý text sestávající z tokenů s následujícím významem:

Mezi každými dvěma tokeny je jedna mezera a žádné jiné znaky v textu nejsou (tedy ani žádné oddělovače). Text je zadaný tak, že každému smajlíkovi jednou určuje pusu.

Bod můžete dostat klasicky za splnění úlohy. Alternativně můžete dostat bod za objevení nejednoznačnosti v zadání: za vstupní text, který v souladu se zadáním lze přepsat na dvě různé řady smajlíků.

def main(text):
  return ":)"