< Zpět na seznam úloh

6 Přesné mocniny

var datasets = [
 {arg: [0, 4, 1, 9], out: [0, 4, 1, 9]},
 {arg: [1,2,3,4,5], out: [1,4]},
 {arg: [1234, 1024, 101], out: [1024]},
 {arg: [731], out: []},
 {arg: [], out: []}, 
]
var names = ['cisla'];

Program dostává libovolně dlouhý seznam nezáporných celých čísel. Má z nich vybrat ta, která jsou druhá mocnina nějakého celého čísla. Vybraná čísla má vrátit jako seznam, a to v původním pořadí.

def main(cisla):
 vysledek = []
 for i in cisla:
  vysledek.append(i)
 return vysledek

Rada: for cyklus máte v ukázkovém kódu už vzorně napsaný. Navíc je tam použitá funkce append tak, že všechna čísla zkopíruje ze seznamu cisla do seznamu vysledek. Zbývá zařídit, aby se nezkopírovala všechna čísla, ale jen ta správná.