< Zpět na seznam úloh

14 Pravidelná čísla

var names = ['a', 'b', 'n']
var datasets = [
  {argv:[0, 10, 11], out: [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]},
  {argv:[3, 5, 5], out: [3, 3.5, 4, 4.5, 5]},
  {argv:[2, -1, 13], out: [2.0, 1.75, 1.5, 1.25, 1.0, 0.75, 0.5, 0.25, 0.0, -0.25, -0.5, -0.75, -1.0]},
  {argv:[1, 2, 17], out: [1.0, 1.0625, 1.125, 1.1875, 1.25, 1.3125, 1.375, 1.4375, 1.5, 1.5625, 1.625, 1.6875, 1.75, 1.8125, 1.875, 1.9375, 2.0]},
]

Program má vytvořit seznam čísel začínající zadaným a, končící zadaným b a s určeným počtem prvků n. Rozdíl každých dvou po sobě jdoucích čísel v seznamu má být stejný. Máme zaručeno, že n je celé číslo a alespoň 2.

def main(a, b, n):
  return [i + a for i in range(n)]