< Zpět na seznam úloh

19 Počítání uvozovek

var names = ['text']
var datasets = [
  {arg: "'Ahoj', řekla.", out: 1},
  {arg: `komedie "dell'arte"`, out: 1},
]

Dostáváme řetězec textu a máme najít, kolikrát se v něm vyskytují pasáže uzavřené v uvozovkách. Uvozovky se vůbec nepočítají, pokud jsou uzavřené v jiných uvozovkách. Počítáme jen pasáže na nejvyšší úrovni.

Za uvozovky považujeme následující znaky:

Nezávisle na tvaru uvozovek, každá pasáž má být ukončená stejným znakem, jakým začínala.

def main(text):
  return text.count("'") // 2

Možná působí jako překážka, jak napsat řetězec s tolika různými uvozovkami, ale to není těžké. Můžete ho slepit ze dvou řetězců, nebo použít zpětné lomítko \\ pro escapování, anebo řetězec uvést trojitými uvozovkami """ a trojitými ho pak i ukončit.