< Zpět na seznam úloh

26 Délka escapovaného řetězce

var names = ['text']
var datasets = [
  {arg: `Hello, world!`, out: 13},
  {arg: `&lt;tohle &ast;není&ast; tag&gt;`, out: 18},
  {arg: `Tohle &amp; je ampersand a tohle & taky.`, out: 36},
  {arg: `Tohle & je ampersand a tohle &Larr; ne.`, out: 34},
  {arg: `Tady &&&amp; jsou tři za sebou.`, out: 27},
]

Cílem je určit délku řetězce, ve kterém jsou některé znaky vyjádřené HTML entitou.

Každá HTML entita začíná znakem & (ampersand), pak následuje libovolný počet malých a velkých písmen, a pak je ukončená znakem ; (středník). Každá taková entita se má počítat jen za jeden znak.

Pokud mezi ampersandem a následujícím středníkem je něco jiného než písmena anglické abecedy, pak tento ampersand není začátkem escape sekvence, a je obyčejně sám sebou.

def main(text):
  return len(text)