< Zpět na seznam úloh

31 RLE komprese

var datasets = [
 {arg: "Nazdar, světe!", out: "Nazdar, světe!"},
 {arg: "Mississippi", out: "Mi2si2si2pi"},
 {arg: "Flussschifffahrt", out: "Flu3schi3fahrt"},
 {arg: "abbcccddddaccbbbaaaa", out: "a2b3c4da2c3b4a"},
 {arg: "spousta      mezer", out: "spousta12 mezer"},
];
var names = ["text"];

Program má za úkol zkomprimovat zadaný text metodou RLE.

Zadaný text neobsahuje číslice. Pokud se v zadaném textu nějaký znak opakuje dvakrát nebo víckrát, má program tuto sekvenci zakódovat jako (počet)(znak). Komprimovaný text je opět řetězec, který tentokrát už číslice obsahovat může.

def main(text):
 return text