< Zpět na seznam úloh

32 RLE dekomprese

var datasets = [
 {arg: "Nazdar, světe!", out: "Nazdar, světe!"},
 {arg: "Mi2si2si2pi", out: "Mississippi"},
 {arg: "Flu3schi3fahrt", out: "Flussschifffahrt"},
 {arg: "a2b3c4da2c3b4a", out: "abbcccddddaccbbbaaaa"},
 {arg: "spousta12 mezer", out: "spousta      mezer"},
];
var names = ["text"];

Program má za úkol přečíst původní text komprimovaný metodou RLE.

Původní text neobsahoval číslice. Pokud se v původním textu nějaký znak opakoval dvakrát nebo víckrát, je tato sekvence kódovaná jako (počet)(znak).

def main(text):
 return text