< Zpět na seznam úloh

T5 Partition

var datasets = [
  {argv: [[1,7,2], 5], out: [1,2,7]},
  {argv: [[1,7,8,3,2], 5], out: [1,3,2,7,8]},
  {argv: [[1,7,8,3,2], 0], out: [1,7,8,3,2]},
  {argv: [[9,8,7,6,5,4,3,2,1], 5], out: [4,3,2,1,9,8,7,6,5]},
]
var names = ['seznam', 'pivot'];

Program dostává seznam čísel a jedno číslo, podle kterého seznam rozdělí na dvě části. Obě části vrací dohromady jako jeden seznam. Na začátku seznamu budou čísla menší než pivot a na konci čísla větší (nebo rovná) než pivot.

Pokud chcete tuhle úlohu mít zajímavější, vyřešte ji in-place.

def main(seznam, pivot):
  mensi = []
  for x in seznam:
    mensi.append(x)
  return mensi + vetsi